30-11-13 เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับone day trip

รายละเอียดเพิ่มเติมจะรีบนำมาลงแจ้งให้เพื่อนๆทราบครับ